„Интегриране на творчеството и иновациите в преподаването“

„Интегриране на творчеството и иновациите в преподаването“

„Интегриране на творчеството и иновациите в преподаването“

Приключи първият обучителен курс на тема „Интегриране на творчеството и иновациите в преподаването“ по проект „Информационни технологии и креативност- успешна формула за образованието на 21 век“ по Програма Еразъм +, К1, по който работи ДГ1“Здравец“. В курса, проведен в гр. Барселона, Испания, взеха участие двама млади педагогически специалисти, които в продължение на една седмица заедно с колеги от цяла Европа се обучаваха в използване на съвременните технологии и иновативации в преподавателската работа, както и в умения сами да създават свои електронни продукти, правокиращи интереса на децата.