Проект "Активно приобщаване в системата на предучилищното образование"

Проект "Активно приобщаване в системата на предучилищното образование"

Проект "Активно приобщаване в системата на предучилищното образование"

Учителите Марияна Димова и Димка Чолпанова от ДГ " Здравец" се квалифицираха на проведения професионално-педагогически тренинг на тема "Ранно оценяване със скрининг тест на риска от проблеми в развитието и обучението на тригодишни деца" по проект "Активно приобщаване в системата на предучилищното образование" финансиран от оперативна програма "Наука и образование за интелигентен растеж"