"Квалификация за професионално развитие на педагогическите специалисти"

"Квалификация за професионално развитие на педагогическите специалисти"

"Квалификация за професионално развитие на педагогическите специалисти"

Реализиране на обучение на екипа на ДГ "Здравец" по проект BG05M20P001-2.010-0001 "Квалификация за професионално развитие на педагогическите специалисти" на тема "Развитие на компютърни и дигитални компетенции"