„Добре квалифицирани учители, добър мениджмънт, добър шанс за успех"

„Добре квалифицирани учители, добър мениджмънт, добър шанс за успех"

„Добре квалифицирани учители, добър мениджмънт, добър шанс за успех"

“Improving School Management: from Single Person to a Common Strategy”, Барселона, Италия

По врвме на курса бяха демонстрирани и анализирани инструменти за създаване на ясна визия за ролята на всички членова на организацията: от отделния човек до изпълнението на стратегията на цялото училище. Практическите упражнения дадоха възможност на участниците да усвоят методи за създаване на "цялостен училищен подход", да споделят добри практики в управлението на човешките ресурси, да научат ефективно стратегическо планиране, да увеличат знанията си как да установят ефективно сътрудничество с родителите , да организират своята собствена система за качество.

          ПРОФЕСИОНАЛНИ УМЕНИЯ

Участниците научиха методи в създаването на "цялостен училищен подход", научиха ефективно стратегическо планиране, повишиха знанията си как да установят ефективно сътрудничество с родителите. Как да създадат собствена система за качество.

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

„Intercultural Communication in Education“, Лимасол, Кипър

Участниците в курса получиха знания за влиянието на културата върху тълкуването на комуникационния акт и комуникационните умения, които повишават междукултурната комуникация и разбиране на личните, ситуационните и културните фактори в междукултурната комуникация

                               ПРОФЕСИОНАЛНИ УМЕНИЯ

• Способност да дефинира и идентифицира ключовите елементи на междуличностната комуникация, културата, културните системи и глобалната комуникация

• Способност да се сравняват и контрастират ценностите, вярванията, възприятията и комуникационните стилове на културите

• Способност за разпознаване на негативното възприятие: расизъм, предразсъдъци, негативни стереотипи и етноцентризъм

• Способност да анализира междукултурните взаимодействия и да оценява ситуации, използващи умения за междукултурна комуникация

• Способност да използвате придобитите знания за по-нататъшно развитие на културната си чувствителност