"Да се опознаем по-добре чрез традиционните песни, музика и танци"

"Да се опознаем по-добре чрез традиционните песни, музика и танци"

"Да се опознаем по-добре чрез традиционните песни, музика и танци"

Проектът е с продължителност 2 години и цели всяка една страна участник да се запознае с традициионните песни и танци на останалите народи. Всяка страна участник представи на партньорите си по 1-2  танца  и по две народни песни.

Българската страна в лицето на нашата детска градина представи песните: "Изгрела е месечинка", "Малка мома", "Рано рани Гана" и българските народни танци ръченица и право хоро.

През м. октомври 2008г бе направен DVD запис с българските народни песни и танци, изпълнени ото децата от ПГ групите. Записът се осъществи в автентичната атмосфера на "Хаджи Айоловата къща".

През 2009г. след посещение във Франция нашите деца се запознаха с два автентични френски танца /перачките и валс купе/, а по-късно същата година словенските ни приятели ни изненадаха с изпълнение на разучената от тях "Малка мома" изпълнена на словенски и още с песента "Марко скача" и народни танци. Разучавахме и италиански, румънски и английски песнички и танци.

През  2010г. се изработиха и всички окончателни продукта по проекта - CD, DVD, книга и сайт на който могат да се видят и чуят текстовете и музиката на различните разучавани песни и танци на различните народи.

Проведе се заключителен концерт в България, Казанлък под мотото "Приятели завинаги"!

За тези две години участниците в проекта се опознаха и сприятелиха, докоснаха се до културното и историческото наследство на още пет различни страни.