Проекти

„Интегриране на творчеството и иновациите в преподаването“
"Квалификация за професионално развитие на педагогическите специалисти"
„Образованието в детските градини във всички перспективи“
„Добре квалифицирани учители, добър мениджмънт, добър шанс за успех"
"Да се опознаем по-добре чрез традиционните песни, музика и танци"