Проекти

„Образованието в детските градини във всички перспективи“
„Добре квалифицирани учители, добър мениджмънт, добър шанс за успех"
"Да се опознаем по-добре чрез традиционните песни, музика и танци"
"За по-красива околна среда"
Обновяване на училищния двор