Проекти

 „Площадки за обучение по безопасност на движението по пътищата“
СЕДМИЦА НА ПЪТНА БЕЗОПАСНОСТ В ПГТТМ
„Интегриране на творчеството и иновациите в преподаването“
"Квалификация за професионално развитие на педагогическите специалисти"