Една година от стартирането на проект „Образованието в детската градина във всички перспективи“

Една година от стартирането на проект „Образованието в детската градина във всички перспективи“

Една година от стартирането на проект „Образованието в детската градина във всички перспективи“

На 03.09.2018 година се навърши една година от стартирането на Проект „Образованието в детската градина във всички перспективи“ по Програма Еразъм +, по който работи ДГ1“Здравец“, гр. Казанлък. Той  е създаден в сътрудничество между детски градини от LT, IT, BG, ES и TR с цел адаптиране на децата към уменията, необходими за успех през 21 век. Учителите в цяла Европа работят усилено, за да подготвят децата с необходимите умения за успех в новия век, да придобият необходимата гъвкавост за лесно адаптиране към променящите се технологии.  Те се стремят да създават учебна среда, която насърчава критическото мислене, творчеството, решаването на проблеми, комуникацията, сътрудничеството, осведомеността и социалната отговорност.

Проектът има за цел да допринесе за развитието на висококачествени и достъпни услуги за образование и грижи в ранна детска възраст. Всички партньори по този проект инвестират в иновации и прилагат новаторски стратегии, в различните институции съществуват различни добри практики. Проектът ще помогне да се интегрират тези добри практики и методи  в ежедневните дейности на учебните програми на детските градини от страните участнички. Ще бъде осигурено стратегическо професионално развитие на персонала в съответствие с индивидуалните нужди и организационни цели.

Проектът възнамерява да извърши сравнителен анализ на образователните програми за детска градина и да създаде учебни планове за нови курсове. Образователните програми, които ще бъдат обследвани са: MONTESSORI - LT, REGGIO EMILIA – BG; DIFFERENTIATED INSTRUCTION – ES; INTEGRATED TECHNOLOGY  - TR.  С помощта на проекта ще наблюдаваме реализирането на цялата учебна програма в реалната й среда, ще търсим резултатите, ще ги сравняваме, ще ги комбинираме, ще потърсим мнението на  учителите, родителите и ще създадем  нова методология, а всяко партньорско училище и ще разработи и утвърди свoй собствен план. Проектът е иновативен, тъй като директно ще създаде нов подход за учебна програма.