Бюджет

Бюджет

Бюджет 2017г.

Отчет за касово изпълнение към 30.06.2017г.

Отчет за касово изпълнение към 30.09.2017г.

КАСОВ ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ КЪМ 31.12.2017г.

БЮДЖЕТ 2018г.

Отчет  за касово изпълнение към 31.03.2018г.

Отчет за касово изпълнение към 30.06.2018г.

Отчет за касово изпълнение към 30.09.2018г.

ОТЧЕТ  на БЮДЖЕТ 2018г.

БЮДЖЕТ 2019 год.

Отчет за касова изпълнение към 31.03.2019г.

Отчет на касово изпълнение към 30.06.2019г.

Отчет за касово изпълнение към 30.09.2019г.

Отчет за касово изпълнение към 31.12.2019г.

БЮДЖЕТ 2020г.

Отчет за касово изпълнение към 31.03.2020г.

Отчет за касово изпълнение  към 30.06.2020г.

Отчет за касово изпълнение към 30.09.2020г.