Защита на личните данни

Обща информация

 

Данни за администратора:

ДГ №1 "Здравец", гр.Казанлък

 

Адрес: гр.Казанлък, ул. "Петьо Ганин" №1

E-mail:  cdg1kk@abv.bg

Телефон: /0431/ 62310

Интернет страница: https// www.dg1kk.com