Преподаватели

Преподаватели

В детската градина работи изключително професионален екип!

Главен учител - Атанаска Градинарова;

Старши учители -  Асенка Георгиева, Величка Узунчева, Валентина Маджарова, Дияна Коларова.

Учители - Марияна Димова, Виктория Мутафчиева, Йоанна Иванова, Ивелина Александрова, Дияна Благоева, Габриела Вълева, Здравка Стоянова, Димка Чолпанова, Мариета Христова, Миглена Маджарова, Цвета Диманова, Асибе Джамбазова, Селиме Челик

Михаил Христов - учител по музика

Ива Стоянова - психолог

Ремзие Кушалиоглу - логопед

Петя Караниколова - ресурсен учител