Преподаватели

Преподаватели

В детската градина работи изключително професионален екип!

Директор- Митра Николова

Главен учител - Атанаска Градинарова;

Старши учители -  Асенка Георгиева, Величка Узунчева, Валентина Маджарова.

Учители -Виктория Мутафчиева, Габриела Вълева, Дияна Благоева, Йоанна Иванова, Цвета Диманова, Миглена Маджарова, Петрана Христова, Ивелина Александрова, Мариета Христова, Карина Пантелеева, Марияна Минчева, Димка Чолпанова, Здравка Стоянова, Селиме Челик, Асибе Джамбазова.

Михаил Христов - учител по музика

Ива Стоянова - психолог

Петя Караниколова - ресурсен учител

Ремзие Кушалиоглу - логопед